Sivusto lukuina

tammi-syyskuu 2023
194 193 Käyntiä
144 861 Yksilöityä kävijää
304 628 Sivun katselua

syyskuu 2023:
– Käyntiä: 15 538
– Yksilöityä kävijää: 12 111
– Sivun katselua: 23 590

Kävijäanalyysi 2023:

Lähes 58% sivuston kävijöistä on naisia ja reilut 42% miehiä. 26% kävijöistä on 35 ja 44 ikävuoden välillä, 45-54-vuotiaiden ollessa toiseksi suurin ikäryhmä (21%) ja kolmanneksi eniten kävijöitä sivustolle tulee +65-vuotiaiden ikäryhmästä (17%).